top of page

Je eigen kompas maken

Tijd nemen om terug te kijken op wat er gebeurt en op wat zich aandient. Dat levert op. Individueel of met een groep in het diepe duiken. Een pas op de plaats en zien wat er dan komt bovendrijven. Niet zomaar willekeurig. Maar van al die activiteiten die je onderneemt, welke daarvan maken echt een verschil voor jou en voor anderen? Wat is echt belangrijk voor je en wat wil je in de toekomst doorzetten, anders benaderen of aanpakken?

Stilstaan om straks te kunnen versnellen.
“Wat een mooie manier om anders dan ik gewend ben te kijken en te ordenen.”

Wat we vaak allemaal delen is dat ieder van ons ontzettend druk is en onze omgeving veel van ons vraagt. En als je even kunt ademhalen, besteed je die tijd vaak niet om bewust stil te staan bij dat knagende gevoel van onrust of dat wat je oplaadt. Dat vraagt actief in jezelf onderzoeken; introspectie. Het voelt als hard werken om niet reactief te zijn, maar juist proactief om te gaan met dat wat jou in beweging brengt.

Stilstaan levert op. Verkennen vanuit wat je als betekenisvol ervaart, geeft andere, vaak diepere inzichten. Het schept (andere) orde in de chaos; in wat je wil schrappen en behouden. focus hebben op waar de energie stroomt.

“Voor mij ging het van verwarring en inspiratie naar concreetheid & hanteerbare realiteit.”

De #MapofMeaningfulWork helpt om je gedachten aan te scherpen en ruimte te maken in je hoofd èn in je agenda. Aan de hand van veel verschillende werkvormen, met hierbij heel concrete vragen, maakt iedereen tijdens deze dag helder wat je energie geeft en van betekenis vindt, waar je je bevindt en welke talenten van jezelf wel of niet uit de verf komen. Door vooruit te kijken en te verkennen welke intenties je hebt, kun je ook bepalen welke (re)actie nodig en gewenst is om daar te komen en wat dat dan van je vraagt.

De uitkomsten van deze reflecties zijn voor ieder verschillend en soms ook heel verrassend. Ze variëren van grootse plannen om meer naar buiten te treden tot het meer waarderen van het kleine, dat wat er nu al is. Het geeft je een kompas om je plannen concreet te maken. Om energiek verder te gaan.

Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page