top of page

+ + betrekken = betrokken


Veel organisaties investeren nog vooral in het ontwikkelen en versterken van het management, terwijl meer dan ooit blijkt dat vooral de ontwikkeling van medewerkers het verschil maakt voor het leveren van goed resultaat. Er komt steeds meer druk op organisaties voor het aantrekken en behouden van creatieve en betrokken medewerkers die bereid zijn het beste van zichzelf te geven en die doorzetten als het een keertje tegenzit. Hoe versterk je de betrokkenheid van medewerkers?

“De bijdrage van de medewerker wordt een cruciaal probleem voor organisaties in de poging om steeds meer te doen met minder mensen. Organisaties hebben geen andere keus dan te proberen van iedere medewerker het hoofd, hart en handen te betrekken.” - Ulrich.

Hoewel er meer aandacht komt voor het belang van ‘het menselijk kapitaal’ hebben veel organisaties nog een traditionele hiërarchische structuur, met veel aandacht voor managementcontrole, kostenbeheersing, efficiëntie en cash-flow. Dat beeld wordt ook nog steeds versterkt in de media. Er is onderzocht dat er veel meer aandacht is voor de 'hardere kant van bedrijfsvoering' en daar komt dan nog bij dat het niet altijd heel positief is hoe er over bedrijven wordt gecommuniceerd. Die negatieve berichtgeving over organisaties en bedrijven in de afgelopen decennia toegenomen; tegenover 14 berichten over bijvoorbeeld fraude, bedrog en het benadelen van klanten staat slechts 1 positief bericht (1). Hardere termen als ‘verslaan’ en ‘winnen’ worden meer negatief ervaren, maar worden vier keer vaker gebruikt dan positief ervaren termen als ‘compassie’ en ‘goede eigenschappen’ (2).

Maar als we verwachten dat medewerkers proactief reageren, meedenken, initiatief nemen, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en hun eigen ontwikkeling en bovendien voldoen aan alle kwaliteitsnormen die de organisatie en de branche aan hen stelt, dan bereiken we dat niet met meer controle, disfunctionerende organisaties en wantrouwen. Dat versterkt immers een lage motivatie, gebrek aan welzijn, ziekteverzuim en afhaken. Organisaties die behoefte hebben aan medewerkers die energiek en betrokken zijn, die kunnen opgaan in hun werk, doen er goed aan een andere invalshoek te kiezen: vanuit positief (organisatie)gedrag. Positief organisatiegedrag richt zich niet op het repareren van dingen die niet goed gaan, maar op het opbouwen van positieve kwaliteiten (3). Dus vanuit de kracht en de goede eigenschappen van mensen waarmee zij zichzelf en hun omgeving verder helpen.

Deze positieve benadering helpt mensen beter resultaat te halen. In een onderzoek naar verschillen in teams vonden de onderzoekers dat er in beter presterende teams veel positiever wordt gesproken. Ook ondersteunde men elkaar ook op een positieve manier (4). Deze teams hebben ook betere resultaten op winstgevendheid, klanttevredenheid, 360-graden evaluaties. Positief taalgebruik benadrukt aanmoediging, ondersteuning en waardering in plaats van kritiek, cynisme of sarcasme. Goed presterende teams genereren meer ideeën en nemen werden ook veel meer initiatief.

Een positieve benadering stimuleert betrokkenheid. En een hoge betrokkenheid van medewerkers heeft weer een positief effect op de loyaliteit van de klant (5). Uit onderzoek dat ik deed naar prestaties van organisaties bleek keer op keer dat het actief betrekken van medewerkers iets is wat onvoldoende gebeurt. En dat helpt niet mee aan het gevoel van betrokkenheid. Alle reden dus om hieraan meer -positieve- aandacht te besteden.

Drie positieve benaderingen in organisaties voor het vergroten van betrokkenheid.

• Stimuleer mensen op een positieve wijze. Door waardering voor je collega’s en leidinggevenden uit te spreken en elkaar te helpen. Maar ook door opbouwende, snelle feedback, over het werk en in het moment dat het gebeurt. Door mogelijkheden te scheppen om te ontwikkelen en van elkaar te leren. Zorg ervoor dat je je vaardigheden en talenten in je werk kunt benutten.

• Neem initiatief en doe eens iets buiten je vaste functieomschrijving of pak eens iets op een andere manier aan. Het gevoel van betrokkenheid versterkt als je iets (extra’s) doet voor een ander of eens iets anders kunt doen. Door op een andere manier bij te dragen, ervaar je het gevoel dat er meer mogelijk is.

• Stimuleer een positieve werkomgeving. Hoop, veerkracht, optimisme en voortvarendheid spelen een rol bij de relatie tussen een positief werkklimaat en de resultaten die medewerkers bereiken. Resultaat is meer dan de winst alleen. Verschillende opbrengsten benadrukken - en liever nog succes ook echt vieren - benadrukt het gevoel dat je steeds een stap verder komt. En progressie is de belangrijkste motivator in het werk (7).

Bronnen

1. D.Myers-2000

2. JP Walsh, K Weber, JD Margolis, 2003. 3.MEP Seligman en M Csikszentmihalyi, 2000.

4. BL Frederickson, MF Losada, 2005.

5. M Salanova,S Agut, JM Peiro, 2005

6. AB Bakker, WB Schaufeli, 2008.

7. T Amabile, S Kramer, 2011

Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page