Wat betekent werk voor jou?

Werk bepaalt een groot deel van ons leven. Op een doordeweekse dag breng je vaak meer tijd door met je collega’s dan met je partner, kinderen of vrienden. Hoe we ons werk beleven, heeft grote impact. En dus de vraag: ga je ’s morgens de deur uit met zin om je energie in te zetten, om iets te bereiken en iets te kunnen betekenen voor en met anderen? En kom je thuis met het gevoel dat je een goede dag had? Of zit je ’s avonds aan tafel en denkt: pfff, dat hebben we gelukkig weer gehad. Het betaalt de huur of de hypotheek en wat ik na vijf uur wel leuk vind om te doen. OK, misschien een beetje zwart-wit. Het is niet altijd even extreem en het verschilt per dag. Maar hoe fijn is het als ons we goede dagen ervaren. 

 

Als we ons betrokken voelen en enthousiast zijn over wat we willen en kunnen bereiken, draagt dit enorm bij aan ons welzijn én aan het succes van de organisatie. Dat geeft energie. Echter, in onze context gaat het niet alleen over wat ons inspireert en energie geeft, maar gebeurt er ook van alles wat energie vraagt en kost. Het is de kunst in het werk een brug te slaan tussen inspiratie en realiteit. En als dat niet lukt te kijken naar wat de oorzaken daarvoor zijn.

Door de betekenis van acties en ervaringen in het werk te verkennen, betrekken we de diepere lagen van wat ons drijft. Herkennen en erkennen we wat we als zinloos en zinvol ervaren. Dat wat we belangrijk vinden en wat ons tot actie aanzet. 

 

Werken tussen inspiratie en realiteit 

 

 

Zinvol werk, wie moet dat voor ons regelen of kunnen we dat zelf doen?  

Organisaties en de mensen die erin werken, hebben samen een verantwoordelijkheid om zinvol werk te organiseren en de betekenis van werk bespreekbaar te maken. Zodat duidelijk is wat de bedoeling is, ieder zijn talenten kan inzetten en je je gemotiveerd voelt om goed werk te kunnen leveren.

Maar #hoedan? Terwijl je op de vraag of iets zinvol is of niet vaak direct wel een antwoord kunt geven, wordt het een stuk lastiger als je gevraagd wordt ‘wat maakt jouw werk zinvol?’  Dan voelt dat al snel als een ‘te grote vraag’.

 

Bij betekenis geven spelen verschillende factoren een rol. Om antwoorden te kunnen vinden knippen we daarom de 'grote vragen' op. De Map of Meaningful Work helpt daarbij. Het omvat alle dimensies van zinvol werk. De map maakt het mogelijk betekenisgeving vanuit verschillende perspectieven te bekijken en brengt alle puzzelstukjes samen tot een inzichtelijk geheel. Zo krijg je inzicht en grip op het 'waarom' van alledaagse ervaringen. Je leert begrijpen waar je zin en betekenis vindt en verliest, waarmee je ook grip krijgt op het organiseren van zinvol werk. Voor jezelf en met anderen. 

 

Met de Map of Meaningful Work kun je voor jezelf en als team processen en werkwijzen onder de loep nemen. Je kunnen gebeurtenis of ontwikkeling onder de loep nemen. Maar ook de toekomst verkennen, ervaren wat waarden in de praktijk betekenen of waar verschillende meningen vandaan komen.

Je stelt een onderzoeksvraag centraal en gebruikt alle velden van de map om vanuit verschillende perspectieven te verkennen wat je ervaart of zou willen ervaren. En van daaruit onderneem je vervolgens de actie die je als zinvol ervaart.

Online cursus

Introductie 

werken met 

de Map of 

Meaningful Work

vanaf 1-10

inspiratie

Positief betrekken = betrokken

De Map of Meaningful Work 

De elementen van de Map of Meaningful Work helpen woorden te geven aan wat van betekenis is. Hiermee heb je een handvat om wat je als zinvol of zinloos ervaart te duiden en werk anders te organiseren.

De map omvat de volgende dimensies:

  • Er zijn twee spanningen, tussen verschillende drijfveren. De eerste is de spanning tussen jezelf en anderen. Tegemoetkomen aan eigen uniciteit en autonomie (zelf), maar er is ook altijd de wens in verbinding te zijn met anderen. De tweede spanning wordt opgeroepen door de behoefte aan zowel reflectie (zijn) als actie (doen). 

  • Hiermee ontstaan vier verschillende velden waarin we betekenis ervaren en verliezen. De vier velden zijn:  oprecht zijn, in verbinding zijn met anderen, anderen van dienst zijn en al je talenten inzetten. 

  • Deze elementen bevinden zich tussen inspiratie - onze idealen, hoop en de visie op de toekomst - en de dagelijkse realiteit, waarin wat we doen en ervaren vorm krijgt. 

 

 

Werken met de Map of Meaning

Aan de slag met de Map of Meaning? Benieuwd naar (team)coaching met de map als GPS of interesse om te leren gebruiken in het werk met anderen? Meer weten? Neem contact op.

© M. Lips-Wiersma

“It can be written on a postage stamp, memorized in five minutes and

used for the rest of your life.”

© 2019 Lilian Kolker - 52n5e.nl