Online cursus

Introductie 

werken met 

de Map of 

Meaningful Work

vanaf 1-10

inspiratie

Positief betrekken = betrokken

De Map of Meaningful Work 

De elementen van de Map of Meaningful Work helpen woorden te geven aan wat van betekenis is. Hiermee heb je een handvat om wat je als zinvol of zinloos ervaart te duiden en werk anders te organiseren.

De map omvat de volgende dimensies:

  • Er zijn twee spanningen, tussen verschillende drijfveren. De eerste is de spanning tussen jezelf en anderen. Tegemoetkomen aan eigen uniciteit en autonomie (zelf), maar er is ook altijd de wens in verbinding te zijn met anderen. De tweede spanning wordt opgeroepen door de behoefte aan zowel reflectie (zijn) als actie (doen). 

  • Hiermee ontstaan vier verschillende velden waarin we betekenis ervaren en verliezen. De vier velden zijn:  oprecht zijn, in verbinding zijn met anderen, anderen van dienst zijn en al je talenten inzetten. 

  • Deze elementen bevinden zich tussen inspiratie - onze idealen, hoop en de visie op de toekomst - en de dagelijkse realiteit, waarin wat we doen en ervaren vorm krijgt. 

 

 

Werken met de Map of Meaning

Aan de slag met de Map of Meaning? Benieuwd naar (team)coaching met de map als GPS of interesse om te leren gebruiken in het werk met anderen? Meer weten? Neem contact op.

© M. Lips-Wiersma

“It can be written on a postage stamp, memorized in five minutes and

used for the rest of your life.”

© 2019 Lilian Kolker - 52n5e.nl