top of page
 

Wat betekent werk voor jou?

"Work is about a search for daily meaning as well as daily bread, for recognition as well as cash, for astonishment rather than torpor; in short, for a sort of life, rather than a Monday through Friday sort of dying.” ― Studs Terkel

Werk bepaalt een groot deel van ons leven. Op een doordeweekse dag breng je vaak meer tijd door met je collega’s dan met je partner, kinderen of vrienden. Hoe we ons werk beleven, heeft grote impact. En dus de vraag: ga je ’s morgens de deur uit met zin om je energie in te zetten, om iets te bereiken en iets te kunnen betekenen voor en met anderen? En kom je thuis met het gevoel dat je een goede dag had? Of zit je ’s avonds aan tafel en denkt: pfff, dat hebben we gelukkig weer gehad. Het betaalt de huur of de hypotheek en wat ik na vijf uur wel leuk vind om te doen. OK, misschien een beetje zwart-wit. Het is niet altijd even extreem en het verschilt per dag. Maar hoe fijn is het als ons we goede dagen ervaren. 

Als je de onderzoeken bekijkt over hoe mensen hun werk beleven, zakt de moed je al snel in de schoenen.  Gallup, een onderzoeksbureau in de VS, houdt dagelijks bij hoe het gesteld is met de betrokkenheid an medewerkers. Vandaag zei 30% van de medewerkers in loondienst: “ik heb zin in mijn werk vandaag”, morgen misschien iets meer. En ja, dat is dan de VS, maar zou het hier echt zo heel erg anders zijn?

Je zou denken, dat kan beter. Wie wil nou niet werk dat voldoening geeft en waar je volmondig ja tegen zegt. Nieuwsgierig naar wat zin en betrokkenheid in het werk bepaalt, en hoe je dat kunt verbeteren, ben ik op onderzoek uitgegaan. Ik ben specifieker gaan zoeken naar antwoord op de vraag hoe de betekenis van werk onze gevoelens, gedachten en ons gedrag beïnvloedt. Wat is er bekend over 'meaning of work'? En wat kun je daar dan mee?

Onderzoek naar Meaning of Work is een relatief nieuw vakgebied dat je van veel kanten kunt aanvliegen. Organisatiepsychologen, sociologen, antropologen, bedrijfs-en bestuurswetenschappers buigen zich hier allemaal over. En begrijpelijk, want het blijkt belangrijk. Betekenis van werk oefent veel invloed uit. Bijvoorbeeld op onze motivatie, het (ziekte)verzuim, persoonlijke en teamprestaties, betrokkenheid, onze persoonlijke ontwikkeling en carrières, etc. De betekenis die we geven aan werk heeft een keiharde relatie met de uiteindelijke opbrengsten.

Binnen het onderzoek naar de 'Meaning of Work' stuitte ik op het wetenschappelijke werk van Marjolein Lips-Wiersma, professor aan de Auckland University of Technology. Zij heeft betekenis van werk diepgaand onderzocht, wat ondermeer heeft geleid tot een handzaam kompas waarin alle de elementen die betekenisgeving beïnvloeden bij elkaar zijn gebracht: de Map of Meaning. Het is een handig raamwerk dat inzicht geeft waar je betekenis vindt en kwijtraakt. Het geeft een handvat voor een goede dialoog in een team en voor het proces om wat je zinvol vindt te vertalen naar actie.

 

Als we ons betrokken voelen en enthousiast zijn over wat we willen en kunnen doen en bereiken, draagt dit enorm bij aan ons welzijn én aan het succes van de organisatie. Dat geeft energie. Maar werk kost ook de nodige inspanning. Om een positieve balans te bewaren, is het de kunst  een brug te slaan tussen inspiratie en dat wat plaatsvindt in de dagelijkse realiteit. Te weten waar je zin in je werk vindt en verliest.

Werken tussen inspiratie en realiteit 

 

 


Online cursus

Je kunt deelnemen aan een internationale cursus om te leren 

werken met 

de Map of 

Meaningful Work.

 

 

Liever in het Nederlands of in een team?

Neem dan contact op. 

De Map of Meaningful Work 

De Map of Meaning is opgebouwd uit de volgende elementen die allemaal van invloed zijn op zinvol werk.

 

Allereerst zijn er twee 'trekkrachten'; spanningen die we ervaren in onze drijfveren. De eerste is de spanning tussen jezelf en anderen. We willen immers tegemoetkomen aan onze eigen uniciteit en autonomie (zelf), maar er is ook altijd de wens in verbinding te zijn met anderen en voor hen iets te betekenen. 

De tweede spanning wordt opgeroepen door de behoefte aan zowel reflectie, even stil staan bij wat er allemaal gebeurt, iets leren of op rust komen. Terwijl we ook de drang hebben iets te doen, te maken of te beïnvloeden, in actie te zijn. 

Hiermee ontstaan vier kwadranten die we iedereen met elkaar deelt; verschillende perspectieven waarbinnen mensen betekenis vinden of verliezen in hun werk.

  1. Verbinding met anderen (rechtsboven). Mensen hebben een sterke behoefte aan een connectie met anderen. Je wil je in een groep thuisvoelen en ergens bij horen, het is fijn om samen te werken en waarden die je belangrijk vindt met anderen te delen. Je hoeft niet allemaal hetzelfde zijn, maar een gevoel van eenheid versterkt het vertrouwen.

  2. Oprecht naar jezelf (linksboven). Wie ben ik, wie wil ik zijn en kan dat ook in de werkomgeving? Het geeft een positief gevoel als je jezelf kunt zijn. Als je open kunt staan om te leren en je persoonlijk te ontwikkelen. En als je de goede dingen kunt doen, vanuit je morele ontwikkeling. Je vindt betekenis als je vanuit jezelf eerlijk en vertrouwenswaardig kunt handelen.

  3. Alle talenten inzetten (linksonder). Ieder heeft een drang om met je kennis, ervaring en talenten iets toe te voegen aan de wereld, helemaal vanuit jezelf. Positieve betekenis komt voort uit onze eigen uniciteit en autonomie. Om iets te kunnen creëren, bereiken en beïnvloeden.

  4. Service aan anderen (rechtsonder). Kun je een bijdrage leveren en het verschil maken voor een ander? Heeft je werk ook een maatschappelijke bijdrage? Zin in het werk ontstaat ook als je iets kunt betekenen voor een ander of als je werk bijdraagt aan duurzaamheid of als je het gevoel hebt te werken met een missie.

Deze kwadranten liggen tussen Inspiratie en de dagelijkse Realiteit (de kern en buitenring). Betekenisgeving vindt plaats in een context van onze ambities, dromen en hoop en de omstandigheden waarin we ons bevinden, wat er om ons heen gebeurt en mogelijk is.

Wat levert dit op? Wat kun je hiermee? 

Als je gevraagd wordt ‘hoe en waar vind je betekenis in je werk?’, dan voelt dat al snel als een lastige vraag. 

Om antwoorden te kunnen vinden, helpt de Map of Meaning deze vraag op te knippen. Door vanuit verschillende perspectieven te kijken krijg je meer inzicht in wat je beweegt en hoe verschillende ervaringen zich tot elkaar verhouden.  De Map brengt alle puzzelstukjes samen tot een inzichtelijk geheel. Hiermee wordt het ook mogelijk om er grip op te krijgen, om te beïnvloeden wat je zou willen veranderen. Voor jezelf en met anderen. 

 

De Map of Meaningful Work kun je voor jezelf gebruiken, maar ook als team kun je hiermee de samenwerking en manier van werken onder de loep nemen. Je kunt de toekomst verkennen, ervaren wat waarden in de praktijk betekenen of waar verschillende meningen vandaan komen.

Vanuit een onderzoeksvraag gebruik je alle velden van de Map, verken je verschillende perspectieven en bepaal je samen wat je zou willen ervaren. Vandaaruit onderneem je vervolgens de actie die je zelf en/of samen als zinvol ervaart.

 

Werken met de Map of Meaning?

Aan de slag met de Map of Meaning? Benieuwd naar (team)coaching met de map als GPS of interesse om het te leren gebruiken in het werk en met anderen? Er zijn trainingen of cursussen op maat of je kunt deelnemen aan een internationale training. Neem gerust contact op.

© M. Lips-Wiersma

map of meaning nieuwe nl versie.png

“It can be written on a postage stamp, memorized in five minutes and

used for the rest of your life.”

bottom of page