Naar de kern


Share- Op plekken waar het mensen lukt - zelf en samen - meer verantwoordelijkheid voor hun werk en het resultaat daarvan te nemen, ontstaat ook meer vrijheid, en daarmee meer energie en plezier. Flow in het werk. In teams die heel goed samenwerken, ontstaat er meer vertrouwen in elkaar, gaan mensen de dialoog aan over ideeën en oplossingen, steunen ze genomen besluiten en acties, spreken ze elkaar aan en is hun resultaat steeds meer in lijn met de ambitie van de organisatie. Mensen in dergelijke teams staan ook meer open voor informatie en inspiratie van buiten. Om te leren, te vernieuwen en andere mogelijkheden te ontdekken. Delen vind ik belangrijk, en daarom deel ik tips voor boeken, onderzoeken en ervaringen met anders organiseren.

Dare- Soms word je gegrepen door hoe mensen in organisaties zaken heel anders aanpakken. Daar is durf voor nodig. Een van die verhalen gaat over Morning Star, de grootste tomaatverwerkende fabriek van de Verenigde Staten. Een scala aan producten, een uitgebreid proces, verschillende locaties en…. er komt geen manager aan te pas. Chris Rufer - de eigenaar - die ooit met een vrachtwagen tomaten van het land naar de fabriek vervoerde, startte in 1970 dit bedrijf en maakte het samen met al zijn collega’s tot wat het nu is. Morning Star blijft groeien en maken veel winst en zij werken vanuit andere principes dan gangbaar in de meeste organisaties. Medewerkers geven hun eigen werk vorm in een netwerk en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen werk. Ze maken zelf afspraken met anderen die nodig zijn voor de samenwerking in de keten. Een combinatie van veel vrijheid, verantwoordelijkheden en werkplezier.

Om anders te denken en te doen, vraagt creativiteit, moed en durf. Dat begint bij een eerste stap buiten je comfortzone. Formuleer een teamcode die van je vraagt op zoek te gaan naar andere mogelijkheden.

Care - Een succesvolle organisatie begint bij mensen die zichzelf inzetten in teams en organisaties die dat mogelijk maken. Je klanten zo goed mogelijk bedienen en een bijdrage leveren aan een betere omgeving. Ervoor zorgen dat je werk betekenis heeft en je werk betekenisvol maken. ‘Meaning of Work’ is een nieuw vakgebied waarin verschillende disciplines elkaar ontmoeten, zoals bedrijfskunde, economie, psychologie, sociologie, antropologie & filosofie. En organisatie-ontwikkeling kan profiteren van de integratie van die vakgebieden. Ook komen we steeds meer te weten over gedrag vanuit de sociale en de (positieve) psychologie, al dan niet in combinatie met neurowetenschappen. Zo zien we dat gedrag in de praktijk voortkomt uit de diepere, vaak onbewuste lagen onszelf; betekenisgeving, overtuigingen, percepties... Onze ‘mindset’ heeft een belangrijke invloed. Maar ook onze omgeving heeft vaak een veel grotere invloed dan we vanuit ons Westerse denken willen erkennen. Ik pleit ervoor hier meer aandacht aan te besteden. Geen onderscheid tussen harde en zachte kanten in het werk, maar meer te werken vanuit de integratie van beide. Werken vanuit positieve drijfveren, gericht op ontwikkelen en leren.

Alleen als er lijn is in dat waar je als persoon, team en organisatie voor staat en in gelooft, samen met de systemen en structuren waar je gebruik van maakt, komt het vliegwiel voor ontwikkelen en steeds beter presteren op gang. Werken tussen inspiratie en realiteit, met oog voor elkaar.

Om succesvol te zijn en te ontwikkelen ligt voor mij de kern bij wat je deelt, wat je durft en waar je voor zorgt. Het zijn mijn kernwaarden. Voorbeelden, ervaringen ruilen of samenwerken? Graag!

Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© 2019 Lilian Kolker - 52n5e.nl