Wat betekent werk voor jou?

"Work is about a search for daily meaning as well as daily bread, for recognition as well as cash, for astonishment rather than torpor; in short, for a sort of life, rather than a Monday through Friday sort of dying.” ― Studs Terkel

Zakt jou ook de moed in de schoenen als ergens weer een onderzoek verschijnt over de betrokkenheid van medewerkers? Of vind je het gewoon wel herkenbaar? Gallup, een onderzoeksbureau in de VS, houdt zelfs dagelijks bij hoe het gesteld is met de betrokkenheid. Vandaag zei 30% van de medewerkers in loondienst: “ik heb zin in mijn werk vandaag”. De ene dag iets meer, de andere iets minder. En ja, dat is dan de VS, maar zou het hier echt zo heel erg anders zijn?

Je zou denken, dat kan beter. Wie wil nou niet werk dat voldoening geeft en waar je volmondig ja tegen zegt. Nieuwsgierig naar wat zin en betrokkenheid in het werk bepaalt, ben ik op onderzoek uitgegaan. Ik ben specifieker gaan zoeken naar antwoord op de vraag hoe onze betekenisgeving in het werk onze gevoelens, gedachten en ons gedrag beïnvloedt. Wat is er bekend over 'meaning of work'? En wat kun je daar dan mee?

Ik kwam er al gauw achter dat je dit van veel kanten kunt aanvliegen. Organisatiepsychologen, sociologen, antropologen, bedrijfs-en bestuurswetenschappers buigen zich hier allemaal over. En begrijpelijk, want het is belangrijk. Betekenis van werk oefent veel invloed uit. Bijvoorbeeld op onze motivatie, het (ziekte)verzuim, persoonlijke en teamprestaties, betrokkenheid, onze persoonlijke ontwikkeling en carrières, etc. De betekenis die we geven aan werk heeft een keiharde relatie met de uiteindelijke opbrengsten.

Binnen het onderzoek naar de 'Meaning of Work' stuitte ik op het wetenschappelijke werk van Marjolein Lips-Wiersma, professor aan de Auckland University of Technology. Zij heeft betekenisgeving op het werk diepgaand onderzocht. En haar wetenschappelijke onderzoek heeft mede geleid tot het vormgeven van een handzaam kompas waarin de elementen die betekenisgeving beïnvloeden bij elkaar zijn gebracht. Het is een handig kompas om inzicht te krijgen waar je betekenis vindt en kwijtraakt, maar ook een handvat voor een goede dialoog hierover in een team en hoe je zinvol werk kunt vertalen naar actie.

Het kompas kent twee spanningen.

Spanning tussen Reflectie en Actie (boven en onder). En tussen Zelf en Anderen (links en rechts).

Hiermee ontstaan vier kwadranten; verschillende perspectieven waarbinnen mensen betekenis geven aan hun werk.

  1. Verbinding met anderen (rechtsboven). De connectie met anderen is een van de sterke drijfveren van mensen. Connecties maken werk betekenisvol als je je in een groep thuisvoelt en je erbij hoort, als je goed kunt samenwerken en als je waarden kunt delen. Je hoeft niet allemaal hetzelfde zijn. Maar een gevoel van eenheid versterkt het vertrouwen.

  2. Oprecht naar jezelf (linksboven). Wie ben ik, wie wil ik zijn en kan dat ook in de werkomgeving? Het geeft een positief gevoel als je jezelf kunt zijn. Als je open kunt staan om te leren en te ontwikkelen. En als je de goede dingen kunt doen vanuit je morele ontwikkeling. Als je vanuit jezelf eerlijk en vertrouwenswaardig kunt handelen.

  3. Alle talenten inzetten (linksonder). Vanuit al je kennis, ervaring en talenten iets toevoegen aan de wereld, helemaal vanuit jezelf. Positieve betekenis komt voort uit onze eigen uniciteit en autonomie. Om iets te kunnen creëren, bereiken en beïnvloeden.

  4. Service aan anderen (rechtsonder). Kun je een bijdrage leveren en het verschil maken voor een ander? Heeft je werk ook een maatschappelijke bijdrage of vervult het zelfs een roeping? Zin in het werk ontstaat ook als je service verleent aan een ander of iets teweeg brengt vanuit een maatschappelijke missie.

Dit alles vindt plaats tussen Inspiratie en de dagelijkse Realiteit (de kern en buitenring): betekenisgeving vindt plaats in de context waar we ons bevinden. Tussen ambities, dromen en hoop in relatie tot wat er om ons heen gebeurt en mogelijk is.

Misschien denk jij, ja leuk, maar wat heb je hier aan?

Laten we eerst inzoomen op waarom betekenisgeving zo belangrijk is. Het is onze manier om te komen tot een (re)actie. Vanuit onze omgeving pikken we signalen op. We nemen interacties waar en onze hersenen scannen en zoeken naar de herkenbare patronen. Snappen we wat er gebeurt? Kunnen we duiden wat dat betekent?

Deze patronen roepen emoties op en weerspiegelen onze overtuigingen. We doen daarmee aannames, op basis van wat wij denken dat er wordt bedoeld. Om daarmee de interacties in onze omgeving te begrijpen. Om grip te hebben op wat er gebeurt of om in te kunnen schatten wat er staat te gebeuren. Onze conclusies vertalen we in acties waarvan wij denken dat die passend zijn bij de situatie.

Het klinkt als een ingewikkeld proces, maar in onszelf werkt het simpel. Want iedereen doet dit, de hele dag door. Is dit zinvol, neutraal of zinloos? Je bedenkt dit wanneer je een mail opent, een vraag krijgt van je collega, je een reactie krijgt van een klant, wanneer je de prioriteiten voor het komende kwartaal bespreekt met je collega's of wanneer je je baas hoort vertellen over de nieuwe visie, enz. enz. Je ervaart, leest, ziet en voelt onmiddellijk: iets klopt wel of het klopt niet. Je snapt het of snapt het niet. Iets is voor jou zinvol, van waarde, belangrijk. Of je denkt wat doet dit ertoe, dit is niet correct, geeft een ongemakkelijk gevoel, druist in tegen je gevoel voor rechtvaardigheid of integriteit.

En vervolgens reageer je hierop. Boos, blij, verdrietig of enthousiast, vanuit een meer of minder heftige emotie, of neutraal. En je komt in actie of juist niet.

In je lijf en hoofd is dit soms een complex proces waarbij verschillende factoren een rol spelen. Daarmee is het niet altijd gemakkelijk om precies uit te pluizen waar betekenis en de reacties vandaan komen. Maar met de Map of Meaningful Work geef je daar handen en voeten aan. Je krijgt inzicht in waar je werk betekenisvol is of waar je het verliest. Maar helpt ook te kijken hoe je vervolgens iets op een zinvolle manier kunt aanpakken. Het werkt als een GPS waarmee je zelfonderzoek doet of in een team het gesprek aangaat over wat je (on)belangrijk vindt en van betekenis vindt.

Hoe jij de realiteit ervaart, bepaalt hoe je je gedraagt. Dat is voor elk mens verschillend. Door inzicht te krijgen hoe dit voor iedereen werkt, krijg je zicht op je eigen perspectief en hoe dat zich verhoudt tot het perspectief van een ander. Zo vind je een sleutel om verschillen bespreekbaar te maken, waar je samen tot overeenstemming kunt komen en hoe je beter kunt samenwerken.

Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Volg
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© 2019 Lilian Kolker - 52n5e.nl